• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • violet colorNhóm Vì tương lai tương sáng của người khuyết tật

Giới thiệu nhóm Vì Tương lai tươi sáng

Vào khoảng cuối những năm 80 của thế kỷ trước, một nhóm cựu sinh viên các trường Đại học Tổng hợp quốc gia và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thường tổ chức các cuộc gặp gỡ để bàn việc thành lập một tổ chức của NKT thành phố Hà Nội. Đó là các anh chị : Vũ Mạnh Hùng, Dương Thị Vân, Lưu Đình Tú, Nguyễn Trung, Nguyễn Trung Thuần, Nguyễn Bích Hằng, Phan Bích Diệp.

Read more...
 

Ban điều hành mới Nhóm Vì Tương Lai Tươi Sáng (BF)

Ngày 27 tháng 2 năm 2010 nhóm BF họp tại Trung tâm sống độc lập Hà Nội và bầu ban điều hành mới với danh sách những người có tên theo sơ đồ dưới đây:

Read more...
 

Mục tiêu và những hoạt động chính của nhóm Vì tương lai tươi sáng

Nhóm vì tương lai tươi sáng- Khuyến khích NKT tạo dựng cuộc sống đọc lập để khỏi trở thành ghánh nặng của gia đình và xã hội, góp phần đẩy mạnh sự quan tâm của xã hội, dần dần loại bỏ thái độ phân biệt đối xử của xã hội đối với NKT
- Tạo cơ hội tìm việc làm thông qua đào tạo hướng nghiệp kỹ thuậtnh] kỹ năng sử dụng máy vi tính, ngoại ngữ, . v.v.. và tạo bầu không khí thuận lợi để NKT đóng góp vào các hoạt động của cộng đồng và trở thành bộ phận của phát tiển xã hội.

Read more...
 

Featured Photos

  • Chương trình toả sáng nghị lực Việt
  • Chương trình toả sáng nghị lực Việt
  • Chương trình toả sáng nghị lực Việt
  • Chương trình toả sáng nghị lực Việt

Weblink

Nhóm vì tương lai tươi sáng


support organizationsVisitors Counter

Date15-12-2017
Số lượt truy cập719271
People online: 20